Kto sme?


ŠKOLAINAK.SK vznikla v rámci projektu „Žiaci zo znevýhodneného prostredia v procese školskej reformy“, ktorá bola iniciovaná Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Táto stránka by mala slúžiť prezentovaniu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní, ktoré dokázali úspešne prispieť k osobnostnému, kognitívnemu a sociálnemu vývoju detí. Radi by sme podnietili výmenu skúseností pedagógov, keďže sme presvedčení, že „zmena zdola“ je kľúčová pre zlepšenie vzdelávania a modernizáciu škôl. Ponúkame Vám do pozornosti sekciu Učebné materiály, kde nájdete opis viacerých zaujímavých metód a vzdelávacích projektov.


Privítame, ak táto stránka bude reprezentovať názory učiteľov, odborníkov či zainteresovanej verejnosti. Ponúkame Vám preto možnosť:

- > zdieľať učebné materiály
- > prispieť do diskusie
- > vytvoriť článok/ blog

KONTAKT
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Gajova 4, 811 09 Bratislava
Tel.č.: 02 44 636 080
E-mail: skolainak@governance.sk
 
Tento projekt je spolufinancovaný  z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.