MÉDIÁ ČR: Dobeš ignoruje diskriminaci žáků, tvrdí experti a prchají


PRAHA - 30.4.2011. - Česku hrozí žaloby, sankce i mezinárodní ostuda. Ministr školství Josef Dobeš totiž i přes neustálou kritiku ignoruje diskriminaci romských školáků, handicapovaných a jinak znevýhodněných dětí.

Čítať ďalej

17 miliónov EUR na vzdelávanie Rómov v novej výzve ASFEU


Výzva OPV-2011/3.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA PRÍSTUPU PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT K VZDELÁVANIU VRÁTANE ICH ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

20.05.2011

Čítať ďalej

Zubrohlavskí školáci: Cigán, prekladaj


"Prisťahovala som sa z dvestokilometrovej vzdialenosti za láskou. Dúfajúc, že na básnikmi toľko ovenčenej Orave začnem nový pekný život. Žiaľ, natrafila som na niečo, s čím som nepočítala – na rasizmus. A to v takej otvorenej forme, až ma mrazí. Vedela som, že život na Orave je ťažký. To, že sú tu ľudia až tak predpojatí voči iným, som nevedela."

Čítať ďalej

MÉDIÁ: Škôlky navštevujú len štyri percentá rómskych detí


tasr, 19.10.2010

Predškolské vzdelávanie u Rómov zo sociálne znevýhodneného prostredia na Slovensku stále pokrivkáva. Škôlky podľa štatistík navštevujú približne len štyri percentá rómskych detí. Hovorili o tom odborníci počas konferencie k projektu Dobrý štart, ktorý má pomôcť asi 500 rómskym a nerómskym deťom na Slovensku pri vzdelávaní.

Čítať ďalej

MÉDIÁ: Po novom má byť v školách viac asistentov


webnoviny.sk, 15.10.2010

V školách s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia by malo pôsobiť viac asistentov. Vyplýva to z novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení z dielne ministerstva školstva, ktorú plénum posunulo do druhého čítania.

Čítať ďalej

MÉDIÁ: Europoslanci skúmali segregáciu rómskych detí


webnoviny.sk, 8. 10. 2010

Podľa Amnesty International aj europoslankyne Flašíkovej-Beňovej je VZN o školských obvodoch diskriminačné, vedúca odboru školstva prešovského mestského úradu tvrdí opak. Je to úplne elementárny príklad diskriminácie,“ dodala Flašíková-Beňová.

Čítať ďalej

MÉDIÁ: Gadžovia pomáhajú Cigánčatám pochopiť iný svet


26.9.2010, spravy.pravda.sk, Zora Handzová

V projekte "Veľká sestra, veľký brat" má rómske dieťa svojho tútora, ktorý je preňho ako veľký brat či sestra, stretávajú sa spolu pravidelne a robia spolu úlohy, ale aj veľa iných vecí. Dobrovoľník vytiahne dieťa z jeho komunity a idú spolu buď do parku, alebo do cukrárne, alebo do kina.

Čítať ďalej

SME: Štipendiá podporia štúdium talentovaných Rómov


www.sme.sk, SITA, 22. 9. 2010

Talentovaní rómski študenti stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia sa môžu uchádzať o štipendiá na čiastočnú alebo úplnú podporu štúdia.

Čítať ďalej

MÉDIÁ: Rómske deti sa vzdelávajú priamo v obci


korzar.sme.sk, 22.9.2010 | Marianna Petejová Meššová

Prvé školské priestory v Jarovniciach vytvoril PSK ešte v roku 2007 s cieľom situovať vyučovanie do blízkosti rómskej osady. Deťom sa znížili náklady na cestovné a zlepšila dochádzka do školy. V tomto školskom roku pracujú v Prešovskom kraji triedy už na troch detašovaných pracoviskách - v Jarovniciach, Červenici a vo Varhaňovciach. Vyučujú sa tam učebné odbory pre robotnícke profesie.

Čítať ďalej

MÉDIÁ: Na Luníku IX chcú dostavať školy a postaviť komunitné centrum


tasr.sk, 21.9.2010 | TASR

Predstaviť koncepciu riešenia otázok sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na košickom sídlisku Luník IX z pohľadu Košického lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie (KLPSI) bolo cieľom okrúhleho stola, ktorý sa dnes uskutočnil na pôde košického magistrátu. KLPSI, ktoré bolo spolutvorcom celej koncepcie pre mesto Košice, navrhlo na 18 mesiacov kombináciu dvoch neinvestičných a troch investičných projektov v navrhovanej sume 6,9 milióna eur. "Ideme dostavať jedno krídlo k základnej škole tak, aby sme znížili dvojzmennosť vyučovania na jednozmennosť. V tom krídle bude otvorená akoby ďalšia materská škola, pretože tá súčasná kapacitne nestíha, ktorá bude aj pripravovať deti v nultom ročníku. Ideme budovať nové komunitné centrum, pretože momentálne má mesto v prenájme na miestnom úrade dve kancelárie, odkiaľ má desať komunitných pracovníkov zvládať masu šesť tisíc ľudí," uviedol predseda KLPSI Roman Kaiser.

Čítať ďalej