VIDEÁ - Konferencia o inkluzívnom vzdelávaní


8. 11. 2011. sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Predpoklady inkluzívneho vzdelávania na Slovensku“, ktorú zorganizoval Úrad vlády SR spoločne s mimovládnymi organizáciami Amnesty International Slovensko, Člověk v tísni Slovensko a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Podujatie sa konalo pod záštitou podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela. Ponúkame Vám vybraté videá z tohto podujatia:

 

Česká republika – Národní akční plán inkluzivního vzdělávání
Zdeněk Svoboda, Člověk v tísni – ČR a Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem 

Česká republika: Národní akční plán inkluzivního vzděláváni from NOS - OSF on Vimeo.

 

Výskum vzdelávacích výsledkov rómskych detí vo Veľkej Británii

Lucie Fremlová (Equality)  

Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania a výskum vzdelávacích výsledkov rómskych detí vo Veľkej Británii II from NOS - OSF on Vimeo.

 

Maďarsko: „Rovnosť šancí a účinnosť - Reforma a protireforma vzdelácieho systému v Maďarsku. (v angličtine)

Bálint Magyar, bývalý minister školstva Maďarskej republiky 

Maďarsko: Integrovaný pedagogický systém from NOS - OSF on Vimeo.

 

Inkluzívne vzdelávanie: Európska perspektíva na tvorbu politík a realizáciu praktických opatrení (v angličtine) 
Cor J. W. Meijer, riaditeľ Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania   

Inkluzívne vzdelávanie: Európska perspektíva na tvorbu politík a realizáciu praktických opatreni from NOS - OSF on Vimeo.

 

Veľká Británia: Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania v Anglicku (v angličtine)  

Heather Ureche (Equality)  

Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania a výskum vzdelávacích výsledkov rómskych detí vo Veľkej Británii I from NOS - OSF on Vimeo.