Brezovica: Aj matematika môže byť zábavná


Matematika je vo všeobecnosti nepopulárny predmet pre väčšinu žiakov (nielen pre žiakov s poruchami učenia) a preto sme projektom chceli ukázať, že matematika môže byť aj zaujímavá a zábavná. Žiaci pri realizovaní projektu pristupovali k jednotlivým aktivitám nielen pasívne, ale hlavne ako tvorcovia a aktéri. Pri tomto projeke sme spolupracovali aj so základno školou Sačurov.

Čítať ďalej