Škola na vlnách mestského rozhlasu v Sobranciach


Snažili sme sa deťom dať priestor na vlastnú identitu, podporovať ich a viesť k sebarealizácii, podnecovať u nich osobnostný vývoj, podchytiť hlavne rodičov a ak sú tak zapojiť aj mimovládne organizácie v meste alebo obci. Naším cieľom bolo vyplniť mimoškolskú aktivitu žiakov formou zážitkovej výučby a tvorivej dramatiky.

Čítať ďalej

Problémoví žiaci a tvorba zážitkových filmov


Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť záujem o učenie ako také. Vytvorením zážitkových filmov a prezentácií  v Power-pointe si žiaci viac pamätajú, vedia si na ne ľahko spomenúť na učivo, ktoré  poznanú podľa toho, kto zo žiakov na ňom pracoval. Sme  presvedčení, že zážitkové učenie filmom a prezentáciami zanechá u žiakov trvalú stopu.

Čítať ďalej