Problémoví žiaci a tvorba zážitkových filmov


Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť záujem o učenie ako také. Vytvorením zážitkových filmov a prezentácií  v Power-pointe si žiaci viac pamätajú, vedia si na ne ľahko spomenúť na učivo, ktoré  poznanú podľa toho, kto zo žiakov na ňom pracoval. Sme  presvedčení, že zážitkové učenie filmom a prezentáciami zanechá u žiakov trvalú stopu.

Čítať ďalej

Ako sa žilo kedysi a ako sa žije dnes, ocenenie v Súťaži SGI


Skanzen, ZŠ Habovka

Cieľom projektu je ponúknuť deťom zaujímavejší spôsob výučby s využitím IKT, tvorivo rozvíjať detskú komunikáciu a jazyk ako základný nástroj myslenia. Záujem detí o minulosť nás motivoval k vytvoreniu projektu, v ktorom zaujímavým spôsobom nájdu žiaci odpovede na svoje otázky. Nakoniec zažijú svoju prvú recepciu, kde predstavia celú svoju prácu ostatným žiakmi našej školy.

Čítať ďalej