Ždaňa: Hudobno-divadelné predstavenie


Základným cieľom projektu bolo predovšetkým vytvorenie vzťahu detí a rodičov ku škole, zvýšiť ich celkovú motiváciu a úroveň používania spisovného jazyka, a to prostredníctvo hudobno-divadelného predstavenia o hygiene celého tela  a prostredia.

Čítať ďalej

Problémoví žiaci a tvorba zážitkových filmov


Cieľom týchto aktivít bolo vzbudiť záujem o učenie ako také. Vytvorením zážitkových filmov a prezentácií  v Power-pointe si žiaci viac pamätajú, vedia si na ne ľahko spomenúť na učivo, ktoré  poznanú podľa toho, kto zo žiakov na ňom pracoval. Sme  presvedčení, že zážitkové učenie filmom a prezentáciami zanechá u žiakov trvalú stopu.

Čítať ďalej