Prešov: Divadelné učenie sa


MŠ Sabinovská pred 5 rokmi nenavštevovali takmer žiadne deti zo soc. znevýhodneného prostredia.V roku 2004 sa škola vzhľadom k úbytku počtu detí obávala svojho zrušenia. Avšak zapojením nášho občianskeho združenia Vyrovnávanie šancí sa počet detí v našej škole výrazne navýšil.

Čítať ďalej

Žiar nad Hronom: integrácia detí a zapájanie rodičov


V roku 1994 sa Materská škola Ul. Dr. Janského v Žiari nad Hronom zapojila do realizácie alternatívneho vzdelávacieho programu pre deti predškolského veku Nadácie Škola dokorán. Od MŠ SR v roku 1996 získali štatút experimentálnej školy a stali sa overovateľom metodiky programu Krok za krokom, ktorý sa neskôr stal alternatívnym vzdelávacím programom pre materské školy na Slovensku.

Čítať ďalej

Spoločné vypúšťanie lampiónov prianí


Lampiony_ZŠ s MŠ Jurské

Obec Jurské je už obývaná nad 90 % občanmi z rómskeho etnika. V spolupráci s obcou Vojňany, kde nemajú ani jedného občana z rómskeho etnika a školou v Kežmarku a hlavne z tried s mimoriadne nadanými deťmi budeme (podľa počasia) vypúšťať spoločne lampióny prianí.

Čítať ďalej

Deň jabĺk - ktorý spája celú školu, 3.miesto Súťaže SGI


Deň jabĺk sa stanoví po prípravných aktivitách v mesačnom pláne v jeden deň pre všetkých rovnako. Aktivita je uskutočňovaná v každej triede na minimálne trojhodinovom bloku. Pedagógovia sa dohodnú, čo bude ktorá trieda robiť, aby sa aktivity neopakovali a každá skupina robila niečo iné. Každá skupina po skončení zanesie jeden výrobok  na spoločnú výstavku do miestnej sály, kde na záver pozveme aj zástupcov z Obecného úradu.

 

Čítať ďalej