Novinky | Škola inak

21. 06. 2010 | SGI 21. 6. 2010, Rómska tlačová agentúra, Monika Sinuová, Rozhovor s Irenou Adamovou, riaditeľkou Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach: “Obdivujem rómske ženy, ktoré majú deti a každú sobotu dokážu prísť do školy a plniť si svoje povinnosti tak, ako si to vyžaduje stredoškolský systém, a veľmi zodpovedne pristupujú i …

Novinky | Škola inak Čítajte viac »

Novinky | Škola inak

22. 09. 2010 | SGI tasr.sk, 21.9.2010 | TASR Predstaviť koncepciu riešenia otázok sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít na košickom sídlisku Luník IX z pohľadu Košického lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie (KLPSI) bolo cieľom okrúhleho stola, ktorý sa dnes uskutočnil na pôde košického magistrátu. KLPSI, ktoré bolo spolutvorcom celej koncepcie pre mesto Košice, navrhlo na 18 …

Novinky | Škola inak Čítajte viac »

Predškolská príprava s rodičmi a učenie rozprávkami v Jarovniciach | Škola inak

Cieľom týchto alternatívnych metód je zlepšenie prirpavenosti detí predškolského veku na vstup do školy. Keďže mnohí rodiačia sú negramotní a neovládajú spisovný jazyk a zároveň sú prvým učiteľom svojich detí bolo pre ns dôležité zapojiť ich do týchto aktivít a spolus deťmi vzdelávať i ich rodičov. Vďaka rôznym hrám sa nám podarilo odbúrať bariéry medzi …

Predškolská príprava s rodičmi a učenie rozprávkami v Jarovniciach | Škola inak Čítajte viac »

Hippoterapia a cvičenie v termálnej vode v Kremnici | Škola inak

V triede C variantu sú 4 denne dochádzajúce deti a dve dochádzajúce 2x do týždňa. U všetkých boli diagnostikované postihnutia motoriky. Preto je pre ne veľmi dôležitá rehabilitácia. Škola však nemá podmienky na hippoterapiu alebo na cvičenie v termálnej vode. Z toho dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť deťom 10 krát do roka (raz mesačne) oboje …

Hippoterapia a cvičenie v termálnej vode v Kremnici | Škola inak Čítajte viac »

Novinky | Škola inak

16. 03. 2010 | SGI 15. 3. 2010, www.mecem.sk, Rómska tlačová agentúra Jednou z možností, ako zlepšiť materiálno-technické podmienky edukácie v Základnej škole (ZŠ) v Kluknave v okrese Gelnica, je získavanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov Európskej únie. V škole prebieha projekt Nová edukačná cesta zameraný na premenu tradičnej školy na modernú. Projekt poskytne žiakom …

Novinky | Škola inak Čítajte viac »

Blog | Škola inak

Autor: Martina Kubánová Viliam Búr napísal nedávno výborný blog o fínskom školstve. Zaujal ma hneď, pretože aj v práci som sa pár týždňov venovala rovnakej téme. Tak teda, čo je na tom fínskom školstve také skvelé? Čítať ďalej Zoe: „Nemôžeš spraviť každého šťastným.“ Poppy: „Nikomu to neublíži ak to skúsim, však?“ Čítať ďalej

Novinky | Škola inak

22. 11. 2011 | SGI Autori: Zuzana Juščáková, Judit Kontseková, Martina Kubánová, Jana Luptáková, Katarína Vančíková    Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v roku 2011 realizuje projekt s názvom „Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británii so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí“. Východiskom projektu bola terénna štúdia vo Veľkej Británií, ktorá sa uskutočnila v júni …

Novinky | Škola inak Čítajte viac »

Blog | Škola inak

Autor: Martina Kubánová Ak sa učiteľov pýtame, prečo sa deťom z málopodnetného prostredia nedarí v škole, medzi najčastejšími odpoveďami sa objavuje chýbajúca predškolská výchova. Čítať ďalej Program “Istý začiatok”, alebo Sure Start vznikol v Anglicku a je zameraný na rannú starostlivosť o dieťa. Zaujímavosťou a hlavnou myšlienkou tohto programu je holistický a integrovaný prístup k …

Blog | Škola inak Čítajte viac »

Pozvánka na diskusný seminár v rámci projektu britskej organizácie Equality

Autor SGI Vytvorené 10.02.2012 – 09:43 Pozvánka na diskusné seminári v Košiciach, Prešove a Detve v rámci projektu britskej organizácie Equality pod názvom „Prenos dobrej praxe z Veľkej Británie v oblasti inkluzívneho vzdelávania, najmä začleňovania detí a žiakov pochádzajúcich z rómskych komunít v Slovenskej republike v školách hlavného vzdelávacieho prúdu” KOŠICE – 17. februára 2012 …

Pozvánka na diskusný seminár v rámci projektu britskej organizácie Equality Čítajte viac »

17 miliónov EUR na vzdelávanie Rómov v novej výzve ASFEU

Autor SGI Vytvorené 22.05.2011 – 20:25 Výzva OPV-2011/3.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom PODPORA PRÍSTUPU PRÍSLUŠNÍKOV MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT K VZDELÁVANIU VRÁTANE ICH ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 20.05.2011 Dňa 20. 05. 2011 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný …

17 miliónov EUR na vzdelávanie Rómov v novej výzve ASFEU Čítajte viac »

Scroll to Top