admin

Moderná škola

Aktuálne informácie zo školstva… viac » Zápisy, Metodika, Poplatky… viac » Monitor 9, Čo robiť keď, Právne predpisy… viac » Poradňa, Maturita, Nadstavbové štúdium… viac… Čítať viac »Moderná škola

Dyskalkúlia

Dyskalkúlia v škole     Pri práci s dyskalkulickými deťmi je dôležitý individuálny prístup. Učiteľ by sa mal usilovať žiaka s poruchou dyskalkúlie akceptovať, mal by o jeho… Čítať viac »Dyskalkúlia

Záškoláctvo

    Záškoláctvo môžme zaradiť do porúch správania rovnako, ako napríklad nedisciplinovanosť či túlanie. Je to úmyselné zameškávanie školského vyučovania, keď žiak z vlastnej vôle, zväčša bez vedomia… Čítať viac »Záškoláctvo

Iné

– Asociácia S. Kovalikovej Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Bratislava, ZŠ, Majerníkova 60,- Asociácia školského managementu SR, Bratislava, Fedinova 5, – Sekcia odborného, ďalšieho… Čítať viac »Iné