admin

Monitor 9 – 2007: základné školy sa budú kontrolovať navzájom

    Približne 60 tisíc deviatakov čaká už o niekoľko dní Monitor 9. Centrálne zadávané testy z matematiky a vyučovacieho jazyka (slovenčina, maďarčina a ukrajinčina) budú písať na základných školách a špeciálnych základných školách 6. februára. Pôjde už o tretie testovanie celej populácie žiakov 9. ročníkov základných škôl. Oproti minulosti by sa ešte väčší dôraz mal klásť na zabezpečenie objektivity, keďže rezort …

Monitor 9 – 2007: základné školy sa budú kontrolovať navzájom Čítajte viac »

Ako budeme zisťovať, či sme tam, kde sme chceli byť?

V návrhoch a diskusiách o zásadných otázkach, kam chceme, aby v budúcich rokoch zmysluplne a efektívne kráčalo naše domaturitné vzdelávanie, je dobrá zhoda. Jozef SMIDA, autor stredoškolských učebníc matematiky V návrhoch a diskusiách o zásadných otázkach, kam chceme, aby v budúcich rokoch zmysluplne a efektívne kráčalo naše domaturitné vzdelávanie, je dobrá zhoda. Menšia zhoda už býva v tom, ako sa …

Ako budeme zisťovať, či sme tam, kde sme chceli byť? Čítajte viac »

Základnú zodpovednosť má štát

Peter Zverka, riaditeľ Ústavu informácií a prognóz školstva Aká je vaša predstava účinnej, ale súčasne aj reálnej stratégie kurikulárnych zmien? Situácia v oblasti kurikula sa dá charakterizovať ako permanentná zmena, permanentná reforma. Naša stratégia by sa mala opierať najmä o nosnú a použiteľnú teóriu tvorby cieľov, úloh, obsahu, metód, prostriedkov a organizácie vyučovania v škole. …

Základnú zodpovednosť má štát Čítajte viac »

Malí hrdinovia – Detský čin roka 2006

    Deti opäť dokázali, že veľké skutky nerobia len dospelí. Už siedmy krát získali malí hrdinovia z celého Slovenska ocenenia Detský čin roka. Šesť detí si ich za záchranu ľudského života, pomoc či dobrý nápad prevzalo včera z rúk štátnej tajomníčky rezortu školstva Bibiány Obrimčákovej, primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského a zástupcov firmy Whirpool, ktorá toto …

Malí hrdinovia – Detský čin roka 2006 Čítajte viac »

Štipendiá MŠ SR na školy United World College

    Ministerstvo školstva SR ponúka študentom gymnázií možnosť získať štipendium na dvojročné štúdium na medzinárodných školách siete United World College (UWC).     Podmienkou je, aby žiadateľ bol žiakom 2. alebo 3. ročníka a k 1. septembru príslušného roka nedovŕšil vek 18 rokov, ovládal anglický jazyk, mal priemerný prospech do 1,5 a žiadnu zníženú známku zo …

Štipendiá MŠ SR na školy United World College Čítajte viac »

Študenti zvládli aj rozšírenú externú maturitu

    Externé testy z vyučovacích jazykov a na najnižšej úrovni cudzích jazykov. To boli hlavné novinky maturitnej skúšky v tomto školskom roku. Testy písalo celkovo 60 192 žiakov zo 757 stredných škôl.     Najväčšiu skupinu tvorili maturanti zo slovenského jazyka a literatúry, ktorých bolo viac ako 57 tisíc. V externých testoch, ktoré sa písali prvýkrát …

Študenti zvládli aj rozšírenú externú maturitu Čítajte viac »

Maturita inak: Keď sa maturuje zo šiestich predmetov

    Jediný predmet v slovenskom jazyku majú za sebou maturanti medzinárodného programu International Baccalaureate Diploma (IBD) na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Dnes totiž ukončili maturitu zo slovenského jazyka a literatúry. Študenti maturujú celkovo zo šiestich predmetov a ďalších päť už musia zvládnuť v angličtine, keďže celý dvojročný program prebiehal v tomto jazyku. Oproti svojim rovesníkom tak majú o dva …

Maturita inak: Keď sa maturuje zo šiestich predmetov Čítajte viac »

Poradňa

* Potreboval by som právnu radu, s ktorou mi doposiaľ nevedel nikto poradiť. Som riaditeľom základnej školy s materskou školou. Súčasťou školy je aj školská jedáleň, školské stredisko záujmovej činnosti a už spomínaná materská škola. Ide o jeden právny subjekt. Môj plat je doposiaľ tvorený len z balíka tzv. prenesených kompetencií, ktoré financuje Ministerstvo školstva …

Poradňa Čítajte viac »

Poradňa

* Pracujem na špeciálnej škole a prosím o informácie. Je pravda, že do triednej knihy a výkazu sa má písať farebnými perami? Je možné do triedneho výkazu (nie na katalógové listy, ale do triedneho výkazu pre špeciálnu školu, ktorý sa vypisuje každý rok) písať nejaké údaje, napr. adresu ceruzou? Vnútorný školský predpis o vyplňovaní pedagogickej dokumentácie …

Poradňa Čítajte viac »

Monitor 9 – 2007: deviataci majú za sebou hlavné testovanie

    Po tridsať úloh z matematiky a vyučovacieho jazyka. Taký bol dnešný deň pre približne 60 tisíc deviatakov. Úlohy riešili v rámci celoslovenského merania vedomostí žiakov 9. ročníkov základných škôl z matematiky a slovenčiny, maďarčiny alebo ukrajinčiny. Testovanie sa uskutočnilo kvôli chrípkovej epidémii o mesiac neskôr. Výsledky Monitoru 9 sa deviatakom budú zohľadňovať v prijímacom konaní na stredné školy. Pre mnohé z nich …

Monitor 9 – 2007: deviataci majú za sebou hlavné testovanie Čítajte viac »

Scroll to Top