zborovna

Nemecký jazyk

Učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, zaujímavé linky a metodické materiály     Osnovy a štandardy Nemecký jazyk – učebné osnovy pre ZŠ pre 1. stupeň Nemecký jazyk… Čítať viac »Nemecký jazyk