Pozitívna psychológia

Pozitívna psychológia – zaoberá sa : Pozitívnymi osobnostnými vlastnosťami Pozitívnymi zážitkami a skúsenosťami pozitívnym fungovaním organizácií a inštitúcií Hedonistická orientácia : zmyslom životného úsilia je výsledný stav pohody a šťastia Eudaimonická orientácia: nie je dôležitý výsledný stav, ale proces a prostriedky, kt. k nemu vedú. Sociálna psychológia -psychologická disciplína, ktorá sa zaoberá prežívaním a správaním sa vo vzťahu k sociálnemu kontextu. Súčasti …

Pozitívna psychológia Čítajte viac »