Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – národný projekt (MPC Trenčín)

    Už onedlho by sa mohol stať internet a počítače bežnou súčasťou vyučovania. V marci tohto roku sa začali školenia učiteľov základných a stredných škôl, vďaka ktorým by mali zvládnuť využívanie moderných komunikačných technológií priamo vo vyučovacom procese. Národný projekt Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických  zamestnancov v informačných technológiách, v rámci ktorého sa zaškolí približne …

Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch – národný projekt (MPC Trenčín) Čítajte viac »

Moderná škola

Aktuálne informácie zo školstva… viac » Zápisy, Metodika, Poplatky… viac » Monitor 9, Čo robiť keď, Právne predpisy… viac » Poradňa, Maturita, Nadstavbové štúdium… viac » Metodika, Poradňa, Poplatky… viac » Kde môžete študovať, Štipendiá, Internáty… viac » Zápisy, Poplatky, Dotácie… viac » Zoznam krajín, Medzinárodné štúdie… viac » Sociálne štipendiá, Adresár škôl, Pomaturitné štúdium… …

Moderná škola Čítajte viac »

Moderná škola

Aktuálne informácie zo školstva… viac » Zápisy, Metodika, Poplatky… viac » Monitor 9, Čo robiť keď, Právne predpisy… viac » Poradňa, Maturita, Nadstavbové štúdium… viac » Metodika, Poradňa, Poplatky… viac » Kde môžete študovať, Štipendiá, Internáty… viac » Zápisy, Poplatky, Dotácie… viac » Zoznam krajín, Medzinárodné štúdie… viac » Sociálne štipendiá, Adresár škôl, Pomaturitné štúdium… …

Moderná škola Čítajte viac »

Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov – východisko pre zákon

    V polovici apríla schválila vláda SR Koncepciu profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme, ktorá po prvýkrát rieši komplexne profesijný rozvoj a kariérový rast všetkých kategórií pedagogických zamestnancov. Reaguje tak na krízu pedagogickej profesie, s ktorou súvisí strata zodpovedajúceho spoločenského postavenia učiteľa, nízka atraktivita pedagogického povolania, jeho feminizácia, nedostatočná kvalita ďalšieho vzdelávania či nedostatočná a nerovnomerná kvalifikovanosť …

Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov – východisko pre zákon Čítajte viac »

Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov – východisko pre zákon

    V polovici apríla schválila vláda SR Koncepciu profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme, ktorá po prvýkrát rieši komplexne profesijný rozvoj a kariérový rast všetkých kategórií pedagogických zamestnancov. Reaguje tak na krízu pedagogickej profesie, s ktorou súvisí strata zodpovedajúceho spoločenského postavenia učiteľa, nízka atraktivita pedagogického povolania, jeho feminizácia, nedostatočná kvalita ďalšieho vzdelávania či nedostatočná a nerovnomerná kvalifikovanosť …

Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov – východisko pre zákon Čítajte viac »

Nemecký jazyk

    Osnovy a štandardy Nemecký jazyk – učebné osnovy pre ZŠ pre 1. stupeň Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk pre vyučovanie v 5. až 9. ročníku ZŠ – učebné osnovy Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk pre 7.-9. ročník ZŠ – učebné osnovy Nemecký jazyk – učebné osnovy pre gymnáziá – osemročné štúdium Nemecký …

Nemecký jazyk Čítajte viac »

Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov – východisko pre zákon

    V polovici apríla schválila vláda SR Koncepciu profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme, ktorá po prvýkrát rieši komplexne profesijný rozvoj a kariérový rast všetkých kategórií pedagogických zamestnancov. Reaguje tak na krízu pedagogickej profesie, s ktorou súvisí strata zodpovedajúceho spoločenského postavenia učiteľa, nízka atraktivita pedagogického povolania, jeho feminizácia, nedostatočná kvalita ďalšieho vzdelávania či nedostatočná a nerovnomerná kvalifikovanosť …

Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov – východisko pre zákon Čítajte viac »

Moderná škola

Aktuálne informácie zo školstva… viac » Zápisy, Metodika, Poplatky… viac » Monitor 9, Čo robiť keď, Právne predpisy… viac » Poradňa, Maturita, Nadstavbové štúdium… viac » Metodika, Poradňa, Poplatky… viac » Kde môžete študovať, Štipendiá, Internáty… viac » Zápisy, Poplatky, Dotácie… viac » Zoznam krajín, Medzinárodné štúdie… viac » Sociálne štipendiá, Adresár škôl, Pomaturitné štúdium… …

Moderná škola Čítajte viac »

Moderná škola

Aktuálne informácie zo školstva… viac » Zápisy, Metodika, Poplatky… viac » Monitor 9, Čo robiť keď, Právne predpisy… viac » Poradňa, Maturita, Nadstavbové štúdium… viac » Metodika, Poradňa, Poplatky… viac » Kde môžete študovať, Štipendiá, Internáty… viac » Zápisy, Poplatky, Dotácie… viac » Zoznam krajín, Medzinárodné štúdie… viac » Sociálne štipendiá, Adresár škôl, Pomaturitné štúdium… …

Moderná škola Čítajte viac »

Školské knižnice súťažili o najzaujímavejšie podujatie

    Podujatie Knižnica na dlani zorganizované Základnou školou na Školskej ulici v Hliníku nad Hronom zvíťazilo v 4. ročníku súťaže školských knižníc o najzaujímavejšie podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 27. októbra 2008.     Súťaž vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a osobnú záštitu prevzal minister školstva Ján Mikolaj. Témou tohto ročníka bola Čitateľská gramotnosť a vzdelávanie vo vašej …

Školské knižnice súťažili o najzaujímavejšie podujatie Čítajte viac »

Scroll to Top