Akciový balíček pre 4-5 ročné

8.00

Pracovné zošity v Akciovom balíčku pre 4-5 ročné deti sú zamerané na rôzne oblasti vzdelávania dieťaťa v predškolskom veku.

Úlohy samotné sú zostavené tak, aby dieťa zaujali a upútali a zároveň s ohľadom na ich vek, teda aby ich deti v tomto veku vedeli riešiť samostatne.

""

""

""

Hravé kreslenie 4-5 r

Pracovný zošit je vytvorený špeciálne pre deti vo veku 4 – 5 rokov v súlade so ŠVP. Je vhodnou pomôckou na nácvik jemnej motoriky, grafomotoriky či už v domácom prostredí alebo v materskej škole. Úlohy v ňom teda títo malí škôlkari hravo zvládnu!

""

Hravé počítanie 4-5 r

Tento pracovný zošit je skvelým úvodom na zoznámenie sa so základnými matematickými pojmami a rozvoj matematického myslenia detí v skoršom predškolskom veku. Na 32 stranách sa oboznámia s jednotlivými geometrickými tvarmi, naučia sa počítať v obore do 6, orientovať sa na ploche, osvoja si pojmy menej, viac a rovnako a rozhodnú o správnosti tvrdení.

""

Hravé poznávanie 4-5 r

Zoznámte deti s kolobehom prírody, naučte ich rozoznávať ročné obdobia a činnosti, ktoré sú pre ne typické, porozprávajte sa s nimi o tom, kto patrí do rodiny, čím chcú byť keď dospejú i to, aké sviatky slávime počas roka.