Akciový balíček pre predškolákov

8.00

Pracovné zošity v Akciovom balíčku pre predškolákov sú zamerané na rôzne oblasti vzdelávania dieťaťa v predškolskom veku.

Všetky zadania k úlohám sú doplnené veselou tematickou veršovačkou. Úlohy samotné sú zostavené tak, aby dieťa zaujali, upútali a zabavili.

""

""

""

Hravé rozprávanie ho naučí jednotlivé písmená a hlásky, skladať vety a vymýšľať krátke príbehy.

Zistí tiež, že niektoré slová síce znejú rovnako, ale znamenajú niečo úplne iné a na konkrétnych príkladoch sa naučí tvoriť protiklady.

""

Hravé kreslenie pripraví dieťa na to, aby zvládlo správne držať ceruzku a neskôr písať.

Pracovný zošit ho prevedie od jednoduchých bodov a čiar, cez vlnovky, slučky, gramatické útvary až k špirálam a osmičkám.

""

Hravé počítanie dieťa zoznamuje s jednotlivými gramatickými útvarmi, osvojí si pojmy viac, menej a rovnako, naučí sa sčítať a odčítať v obore do 10.

Zošit dopĺňajú nádherné ilustrácie a kreatívne úlohy ako hľadanie správnej cesty, sudoku a stovky rokov stará čínska hra Tangram. Tú si môžu vystrihnúť priamo zo zošita a pokúsiť sa poskladať domček, psa či motýlika.

""

Hravé poznávanie je zamerané na všeobecné vzdelávanie predškoláka.

Zoznámi sa s vlastným telom, naučí sa orientovať v čase a priestore a zistí a to prečo je potrebné triediť a recyklovať odpad.