Angličtina do vrecka

2.00

V brožúrke nájdete princípy tvorenia jednoduchého prítomného času, záporu, otázky, prítomného priebehového času, minulého času, ale aj anglické pozdravy, predstavovanie sa pri zoznámení, určovanie času a ročné obdobia.

Obsah:

 • Jednoduchý prítomný čas
 • Časovanie slovesa have got
 • Časovanie modálneho slovesa can
 • Jednoduchý prítomný čas plnovýznamových slovies
 • Prítomný priebehový čas
 • Jednoduchý minulý čas slovesa to be
 • Rozkazovací spôsob
 • Väzba there is, there are
 • Podstatné mená
 • Prídavné mená
 • Zámená
 • Číslovky
 • Príslovky
 • Predložky
 • Spojky
 • Neurčitý a určitý člen
 • Pozdravy
 • Predstavovanie sa
 • Rodina
 • Určovanie času
 • Počasie
 • Kalendár

Katalógové číslo: 9788081800030 Kategórie: , , Značky: , ,