Balíček Príprava na Testovanie 5 Slovenský jazyk a literatúra + Príprava na Testovanie 5 Matematika

7.90


Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s nimi pracovať.

Rozvíjanie týchto schopností si vyžaduje dostatočný čas. Aj preto sú publikácie určené na systematickú prácu počas celého školského roka. Žiakom zároveň ponúkajú upevnenie vedomostí získaných nielen v štvrtom, ale i v predošlých ročníkoch.

""

Príprava na testovanie 5 – Slovenský jazyk a literatúra pripraví všetkých piatakov na Testovanie 5 zo Slovenského jazyka a literatúry.

Úlohy sú spracované pútavo a motivačne, ale zároveň tak, aby otestovali všetky vedomosti, ktoré by mali žiaci ovládať.

S pracovným zošitom môžete pracovať pravidelne a systematicky počas celého školského roka, vďaka čomu dieťa dôkladne pripravíte, aby bez obáv zvládlo Testovanie 5.

""

Príprava na testovanie 5 – Matematika pripraví všetkých piatakov na Testovanie 5 z Matematiky.

Úlohy sú spracované hravo, zaujímavo a motivačne, aby otestovali všetky vedomosti potrebné na zvládnutie reálneho testovania.

S pracovným zošitom môžete pracovať pravidelne a systematicky počas celého školského roka, vďaka čomu bude dieťa pripravené na Monitor 5 naozaj dôkladne.

Kvalitnú prípravu na Testovanie 5 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 5. Bonusom sú testové úlohy a odpoveďový hárok na praktický nácvik Testovania 5.

""

""