Balík bestsellerov

39.90

""

Akciový balíček Hviezdička 1, 2, 3

Spolu až 300 strán rozmanitých cvičení zameraných na nácvik jemnej grafomotoriky.

Úlohy pomôžu nielen rozcvičiť ruku, ale dieťa naučia aj to, ako sa správne drží ceruzka a neskôr bude hravo kresliť čiarky či vlnky.

V zošitoch sa stretnete aj s úlohami, ktoré rozvíjajú slovnú zásobu, tvorivé logické myslenie, pozorovacie schopnosti, fantáziu a samostatné myslenie dieťaťa.

""

Edícia 4 pracovných zošitov – Hravé počítanie, kreslenie, rozprávanie, poznávanie

Hravé počítanie, rozprávanie, kreslenie a poznávanie sú 4 pracovné zošity, ktoré každého predškoláka pripravia na zodpovednú úlohu školáka.

Každý z nich ponúka množstvo zaujímavých, kreatívnych a hravých úloh. Všetky zadania k úlohám sú doplnené veselou tematickou veršovačkou. Úlohy samotné sú zostavené tak, aby dieťa zaujali, upútali a zabavili – vymyslieť krátky príbeh k obrázkom, zdolať labyrinty, vylúštiť veselé tajničky či obrázkové sudoku, nájsť správne dvojice.

""

Tvorivé aktivity pre deti

Tvorivé aktivity sú určené pre všetky deti predškolského veku. Široké spektrum úloh na 148 stranách je zamerané na rozvoj základných zručností – motoriky, grafomotoriky, predstavivosti, samostatného myslenia a fantázie.

Publikácia je rozdelená do pracovných sekcií Kreslenie, Poznávanie, Počítanie, Šikovné ruky a Zábavný mix. Nájdete v nej jednoduché doplňovačky, vyfarbovačky, dokresľovačky či bludiská.

""

""

Škriatok v pyžamku a Víla zo šatôčky

Naše bestsellery, ktoré si získali stovky mamičiek na Slovensku. V každej knižke nájdete 13 rozprávok zameraných na výchovné problémy, ktoré dôverne poznajú všetci rodičia – Pani Zlosť,neochota strihať si nechtíky či umývať zúbky, vzdor či lenivosť.
Obe knihy dopĺňajú fotografie skutočných detičiek, ktoré sa zmenili na rozprávkových hrdinov vo svojich príbehoch.