Balík slovníkov 2+1

8.00

Slovníky sú rozdelené na časť s konverzačnými témami, kde sú heslá rozdelené do jednotlivých častí podľa témy, napríklad rodina a spoločnosť, šport, človek a príroda. Druhá časť obsahuje slovensko – anglický (respektíve nemecký, ruský) a anglicko (respektíve nemecko, rusko) – slovenský slovník.