Dejepis ZŠ do vrecka

2.50

""

""

Súčasťou bohato ilustrovanej publikácie je prehľadné kalendárium historických udalostí a významných míľnikov daného obdobia pri každej téme.

V brožúrke nájdete aj farebne odlíšené medailóniky historických osobností, pojmový slovník so zrozumiteľným výkladom súvisiach téz, doplnkové otázky slúžiace na vysvetlenie historických súvislostí a tiež aj zaujímavosti viažúce sa k danej téme a dejinným udalostiam.

""

""

Katalógové číslo: 9788081800016 Kategórie: , , Značky: , ,