Family and Friends 2nd Edition Starter CDs (2)

17.20

V základnom balíčku je dostupná učebnica
a pracovný zošit (k tomu je po splnení všetkých
podmienok možné dostať grátis aj Teacher
´s book, CD a interaktívny softvér).
K dispozícii je i doplnkový materiál – čítanka,
DVD či slovník, ktoré výrazne obohatia
vyučovanie cudzieho jazyka.
Publikácie a didaktické pomôcky Family
and Friends sú obľúbenými učebnými materiálmi
na prvom stupni základných škôl, pričom
plynulo pokračujú aj na druhý stupeň ZŠ.