Farebné príklady 2 – pracovný zošit

3.00

""

""

V pracovnom zošite si žiaci hravou formou precvičujú prebrané učivo z matematiky. Pri plnení úloh žiaci rátajú nielen základné počtové operácie, ale prepojením úloh s farebnou vizualizáciou sa rozvíja aj ich fantázia a predstavivosť.

Vyfarbovaním si zároveň precvičujú jemnú motoriku a rozvíjajú fantáziu. V tomto období je to pre žiakov obľúbená činnosť, ktorá prispeje k zlepšeniu znalostí z matematiky.

""

""

Obsah :

 • Opakovanie učiva 1. ročníka
 • Sčítanie viacerých jednociferných čísiel
 • Postupnosť čísiel do 100
 • Sčítanie a odčítanie desiatok
 • Sčítanie jednociferného čísla a celej desiatky
 • Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla
  bez prechodu cez 10
 • Sčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky
 • Odčítanie celej desiatky od dvojciferného čísla
 • Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísiel bez prechodu cez 10
 • Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísiel s prechodom cez 10
 • Jednotky dĺžky
 • Sčítanie a odčítanie do 100
 • Sčítanie a odčítanie viacerých čísiel
 • Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísiel, porovnanie
 • Hodiny
 • Geometrické telesá