Farebné príklady 3 – pracovný zošit

3.00

V pracovnom zošite si žiaci hravou formou precvičujú prebrané učivo z matematiky. Pri plnení úloh žiaci rátajú nielen základné počtové operácie, ale prepojením úloh s farebnou vizualizáciou sa rozvíja aj ich fantázia a predstavivosť.

Vyfarbovaním si zároveň precvičujú jemnú motoriku a rozvíjajú fantáziu. V tomto období je to pre žiakov obľúbená činnosť, ktorá prispeje k zlepšeniu znalostí z matematiky.


""

""

""

""

Obsah :

 • Opakovanie učiva 2. ročníka
 • Násobenie a delenie do 20
 • Násobenie a delenie 5
 • Násobenie a delenie 4
 • Násobenie a delenie 2 a 4
 • Násobenie a delenie 4, 5 a 10
 • Násobenie a delenie 8 a 10
 • Násobenie a delenie 3, 6 a 9
 • Násobenie a delenie 3, 6, 7 a 9
 • Násobenie a delenie do 100
 • Násobenie 10 a 100
 • Delenie 10 a 100
 • Sčítanie a odčítanie do 1 000
 • Počítanie po desiatkach
 • Zaokrúhľovanie čísiel na desiatky
 • Zaokrúhľovanie trojciferných čísiel na desiatky
 • Zaokrúhľovanie čísiel na stovky