Hudobníček 1

3.30

Hudobník je chlapec hravý, krajší svet vám s hudbou spraví!

Sprievodcom naprieč Hudobníčkom je malý Hudobník, s ktorým deti hravo prekonajú každé zadanie. Koľko čiar dať do osnovy? Koľko dôb má celá nota? A ako sa volá nota s nožičkou?

""

""

Obsah písanky je spracovaný do tematických celkov s odporúčaním pre konkrétny ročník. Učiteľ pracuje s jednotlivými celkami podľa aktuálnych potrieb, či ide o aplikáciu nových poznatkov, ich upevnenie alebo opakovanie. Na konci každej strany sú usmernenia pre učiteľov, ale aj pre deti a rodičov.

Každá časť je obohatená o cvičenia na opakovanie, ale aj na rozvoj hudobnosti detí, teda hudobného myslenia a hudobno-sluchových schopností.

Na konci zošita nájdete aj prázdne notové osnovy na voľné precvičovanie a hudobnú omaľovánku.