Hudobníček 2

3.30


Hudobník je chlapec hravý,

krajší svet vám s hudbou spraví.

Naučí vás takty, značky,

hrať na nástroj budú mačky.

Hudobná písanka Hudobníček 2 obsahom plynule nadväzuje na Hudobníčka 1. V úvode si nádejní hudobníci zopakujú práve poznatky z prvej časti, teda noty a pomlčky. Neskôr sa zoznámia s dvojštvrťovým, trojštvrťovým a štvorštvrťovým taktom. Spoznajú hudobné nástroje i to, že soprán spieva vysoko a bas zase hlboko a naučia sa, akú funkciu má krížik a akú b-čko.

""

""

K jednotlivým celkom v písanke nájdete tematické básničky, ktoré žiakov oboznámia s problematikou a na každej strane nájdete usmernenia pre učiteľa alebo rodiča. Jednotlivé časti písanky sú obohatené o cvičenia vhodné na zopakovanie nadobudnutých poznatkov z hudobnej výchovy, ale aj na rozvoj hudobnosti detí v podobe hudobného myslenia a hudobno-sluchových schopností.

""

""