Hviezdička 1 – Hravá grafomotorika

5.00

V pracovnom zošite Hviezdička 1 nájdete aj úlohy, ktoré podporujú fantáziu, obohatia slovnú zásobu, myslenie, predstavu o rozmeroch a tvaroch, ale i schopnosť samostatne uvažovať.

Ako môže vzniknúť oheň? A kedy vzniká dúha? Prečo sú na mori majáky?

Aj na takéto otázky môžete hľadať odpovede spoločne so svojimi deťmi.

""

""

S Hviezdičkou môžete objavovať doma a zmysluplne tak vyplniť voľný čas. Pracovný zošit je vhodný aj pre spoločnú prácu detí v materskej škole.

Po Hviezdičke 1 – Hravá grafomotorika nasleduje Hviezdička 2 a 3 s novými výzvami a náročnejšími úlohami. Všetky vychádzajú z požiadaviek ŠVP pre predprimárne vzdelávanie.

""""

Scroll to Top