Literatúra 1 – pre stredné školy a gymnáziá – pracovný zošit

6.00

Žánrové usporiadanie pracovných listov zasadených do historického kontextu vytvára priestor na rozvoj kľúčových kompetencií. Najmä na vytváranie a zdokonaľovanie schopnosti interakcie, kooperácie, kritického myslenia a sebavyjadrovania študentov ústnou i písomnou formou. Rôznorodá typológia úloh má za cieľ výučbu literatúry zefektívniť i zatraktívniť.

""

""

Na tvorbe pracovného zošita sa podieľal autorský tím zložený zo skúsených stredoškolských pedagógov. Pracovný zošit kladie dôraz na rozvoj čitateľských, analytických a interpretačných zručností v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu.
• Je vhodným doplnkom pri príprave na maturitnú skúšku.
• Pracovný zošit rešpektuje obsahový vzdelávací štandard definovaný v Štátnom vzdelávacom programe.

""

""

Obsah:

 • ÚVOD DO LITERATÚRY
 • STAROVEKÁ LITERATÚRA
 • ANTICKÁ GRÉCKA LITERATÚRA
 • ANTICKÁ RÍMSKA LITERATÚRA
 • STREDOVEKÁ ORIENTÁLNA LITERATÚRA
 • STREDOVEKÁ EURÓPSKA LITERATÚRA
 • STREDOVEKÁ LITERATÚRA NA NAŠOM ÚZEMÍ
 • HUMANISTICKÁ A RENESANČNÁ LITERATÚRA V EURÓPE
 • HUMANISTICKÁ A RENESANČNÁ LITERATÚRA NA NAŠOM ÚZEMÍ
 • BAROKOVÁ EURÓPSKA LITERATÚRA
 • BAROKOVÁ LITERATÚRA NA NAŠOM ÚZEMÍ
 • KLASICISTICKÁ EURÓPSKA LITERATÚRA
 • KLASICIZMUS A OSVIETENSTVO V LITERATÚRE NA NAŠOM ÚZEMÍ

Katalógové číslo: 9788081801747 Kategórie: , Značky: ,