Matematické oriešky

2.00

Matematické oriešky poslúžia žiakom od 1. až do 4. ročníka. Brožúrka obsahuje množstvo príkladov od najjednoduchšieho sčítania v obore do 10, cez úlohy z geometrie, precvičovanie násobilky až po tie najťažšie slovné úlohy. Na konci nájdete ku všetkým príkladom aj správne odpovede pre rýchlu kontrolu riešených úloh.