Matematický zapínač 9

4.90

""


Pre žiakov, ktorí sa s matematikou vôbec nekamarátia, sme pripravili špeciálnu publikáciu s názvom Matematický zapínač.

Tento pracovný zošit obsahuje tri typy úloh podľa náročnosti a dvojaké pomôcky:

-vysvetlenie zadania,

-uvedenie vzorca alebo rovnice,

kompletné riešenie úlohy.

Pracovný zošit sa stane nenahraditeľným pomocníkom pre žiakov s poruchami učenia i pre tých, ktorí len prosto potrebujú “zapnúť”.


Výhody Matematického zapínača:

1. triedenie úloh podľa stupňa náročnosti
2. zvýraznenie dôležitých slov a doplňujúce obrázky v zadaniach
3. dvojaké pomôcky ku každej úlohe – návod a vzorec, prípadne presný zápis výpočtu

Obsah Matematického zapínača:
– všetky tematické okruhy, ktoré sú súčasťou Testovania 9
– čísla, premenné, počtové výkony s číslami
– vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
– geometria a meranie
– kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
– logika, dôvodenie, dôkazy

""