Môj čitateľský denník pre 1.stupeň

2.60

""

""

Môj čitateľský denník pre 1.stupeň ZŠ je vhodný na záznam mimočítankového i voľného čítania. Výhodou je pripravená osnova, do ktorej môžu žiaci písať. Okrem autora, názvu knihy, hlavných postáv a obsahu knihy je tam aj priestor na vlastný názor čitateľa a zápis o tom, čo sa mu na knihe páčilo alebo nepáčilo, prípadne komu by ju odporučili. Žiakov to podnecuje k tomu, aby nad knihou premýšľali a diskutovali o nej. Ak by náhodou žiaci nevedeli ako začať s Čitateľským denníkom pracovať, na začiatku nájdu aj ukážku spracovaného zápisu.

""

""