Môj čitateľský denník pre 2.stupeň

2.60

Môj čitateľsky denník pre 2.stupeň ZŠ

– vhodný na záznam mimočítankového i voľného čítania

– pripravená osnova uľahčí žiakom zápis

– priestor pre zápis všetkých preberaných žánrov

– obsahuje atraktívne spracované úlohy

– do denníka môžu žiaci kresliť aj písať