Playway to English 2/e new (A1) 2 Teacher's Book 2/e

24.40

Časť Cross Curricular približuje žiakom matematiku,
ako aj iné prírodné vedy v angličtine.
CD v pracovnom zošite obsahuje pesničky,
akčné príbehy a cvičenia určené predovšetkým
na prácu doma. Na DVD sú animované
komiksové príbehy a hrané scénky, ktoré deťom
výučbu anglického jazyka oživia.