Precvičovanie počítania pre 2. ročník

2.80

 • Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 2. ročník.
 • Súčasťou sú dva testíky, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Ich výsledky si overia v riešeniach na poslednej strane zošita.
 • Je tiež vynikajúcou pomôckou pre rodičov na domácu prípravu detí.

Obsah:

 • 1. OPAKOVANIE Z 1. ROČNÍKA

  • Číselný rad do 20
  • Porovnávanie čísel do 20
  • Sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez základ 10

 • 2. SČÍTANIE A ODČÍTANIE DO 20 S PRECHODOM CEZ ZÁKLAD 10
 • 3. ČÍSLA DO 100

  • Číselný rad do 100
  • Porovnávanie čísel do 100
  • Počítanie s celými desiatkami
  • Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10
  • Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10
  • Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10
  • Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10
  • TESTÍK č. 1
  • Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10
  • Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ 10
  • Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky
  • Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10
  • Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ 10
  • TESTÍK č. 2

 • RIEŠENIA TESTÍKOV