Príprava na Testovanie 5 – Slovenský jazyk a literatúra

4.20

Špeciálne zostavené texty v pracovnom zošite sú previazané hlavnými postavami Patrikom a Beatrix, vďaka čomu sú pre žiakov dostatočne pútavé. Množstvo úloh kladie dôraz na rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením. Bonusom je špeciálna kapitola venovaná testovým úlohám aj s odpoveďovým hárkom na praktický nácvik Testovania 5.

""

""

Pedagógovia iste ocenia grafické odlíšenie úloh zameraných na čítanie s porozumením, jazykovú zložku, literárnu a slohovú zložku.

Označenie tematických celkov podľa ŠVP umožňuje rýchlu orientáciu pri hľadaní tém, ktoré žiaci prebrali.

""

""