Príprava na Testovanie 9 – Matematika

4.00

""

""

Pracovným zošitom Príprava na testovanie 9 – Matematika (rovnako ako v Príprave na testovanie 9 – Slovenský jazyk a literatúra) žiakov sprevádza deviatačka Monika a jej spolužiaci. Zadania k úlohám sú spracované pútavou formou a žiaci sa z nich dozvedia aj množstvo zaujímavých informácií, ako napríklad, aký dlhý je jeden kengurí skok či ako rýchlo beží gepard.

Veľká pozornosť je venovaná úlohám na
postupnú prácu s údajmi zo vstupného zadania, úlohám na prácu s tabuľkami a
diagramami, ako i úlohám rozvíjajúcim špecifické matematické myslenie.
Publikácia tak reaguje na ohlasy pedagógov, ktorí žiadajú viac úloh tohto typu,
pretože s nimi majú žiaci najviac problémov.

Súčasťou pracovného zošita je aj samostatná kapitola venovaná testovým úlohám aj s odpoveďovými hárkami na praktický nácvik Testovania 9.

Na poslednej strane nájdete aj užitočnú pomôcku – prehľad vzorcov.

""

""