Project Explore 1 Workbook with Online Practice (SK Edition)

8.20

Pracovný zošit dopĺňa učebnicu, pričom v
učebnici je jasné označenie, ktoré nasmeruje
žiakov na príslušné cvičenia v pracovnom
zošite. Gramatika je vysvetlená v slovenčine,
nechýba anglicko – slovenský slovníček, ako aj
hry a aktivity rozvíjajúce komunikačné zručnosti
žiakov vytvorené len pre Slovensko.
Prístupová karta do Online Practice ponúka
extra materiál na precvičenie slovnej zásoby, gramatiky
a zručností. Učiteľ tak môže sledovať, ako
žiaci plnia zadania a reagovať na ich progres.