Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra

11.90

""

""

""

Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu na externú a internú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

Cieľom publikácie je pokryť cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo SJ a literatúry, ale aj reagovať na požiadavky z prostredia učiteľskej verejnosti po kvalitne spracovanej, súhrnnej publikácii.

Benefity publikácie:

-učivo je spracované do 23 základných častí – JAZYK, SLOH a LITERATÚRA

-jazyková časť obsahuje teoretický prehľad jazykového systému, didaktické testy s ukážkami literárnych diel a 5 modelových testov

-slohová časť obsahuje vzorové slohové práce a návod na efektívnu prípravu slohovej práce vrátane metodiky zaraďovania textov do jazykových štýlov a ich korektného zhodnotenia

-literárna časť obsahuje okrem vypracovaní jednotlivých maturitných tém i súvisiaci historicko-spoločenský kontext, didaktické testy a v závere i grafický prehľad literárnych dejín a slovník literárnej teórie

Katalógové číslo: 9788081801327 Kategórie: , Značky: ,