Young Explorers 1 Class CDs

16.10

Bohatý obsah DVD ponúka skutočný svet a
anglické reálie.
Originálne prezentačné nástroje metódy
CLIL napomáhajú učiteľom preskúmať rôzne
oblasti školských predmetov.
Zábavné Explorer Quests v každej úrovni
podporujú opakovanie slovnej zásoby.
Doplnkové cvičenia v učebnici pripravujú
na skúšky Cambridge English Young learners
Tests.