Zajko Rátajko

3.30

""

Žiakov, ktorí sa ešte len učia písať, treba často usmerňovať, aby správne zapísali príklad do riadka, dbali na jeho úpravu a veľkosť čísel.

To všetko si vyžaduje trpezlivý prístup zo strany žiaka aj rodiča.
Úlohy v zajkovi Rátajkovi sú koncipované tak, aby si žiaci rýchlejšie osvojovali potrebné návyky – píšu do vyznačených oblastí, predpripravených okienok a pod.
Pri každej úlohe je uvedené odporúčanie pre učiteľa alebo rodiča, ako s úlohou pracovať, zároveň poskytujú dostatočnú voľnosť a variabilitu riešení (kreslenie nadiktovaných predmetov, kreslenie počtu bodiek podľa nadiktovaných čísel, porovnávanie počtov podľa nadiktovaných čísel…).
Prednosti pracovného zošita Zajko Rátajko:
  • podpora osvojovania si matematických zručností prváčikov
  • pripravené okienka na nácvik správneho zápisu čísel a príkladov
  • odporúčanie pre učiteľa alebo rodiča pri každej úlohe
  • využitie v rámci vyučovania, aj individuálne v domácom prostredí
  • súlad s obsahovým a výkonovým štandardom

""

""

""