Ako je to s prerušením štúdia na strednej škole? | Škola inak

  • by

Chcela by som sa opýtať. Mám brata, ktorý chodí na trojročné štúdium (autoopravár). Brat si našiel prácu (z rodinných dôvovov musel ísť pracovať) a chce štúdium prerušiť. Navštívil svoju školu so žiadosťou o prerušenie štúdia, ale žiadosť mu nepotvrdili. Poslali ho preč s tým že štúdium sa nedá prerušiť. Má právo prerušiť štúdium z rodinných dôvodov, alebo štúdium ukončí len tak, že nebude chodiť do školy a škola ho vyhodí? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Odpovedá Mgr. Jarmila Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie:

“Štúdium sa dá prerušiť a to až na 3 roky, aby sa v ňom dalo pokračovať. Požiadať o prerušenie môže žiak/rodič až po ukončení 1. ročníka (t.j. po ukončení povinnej školskej dochádzky). Ak je brat starší ako 18 rokov nech písomne požiada riaditeľa školy o prerušenie štúdia a v žiadosti nech odôvodní, prečo resp. z akého dôvodu potrebuje štúdium prerušiť. Ak nemá 18 rokov, musí takúto žiadosť napísať rodič. Riaditeľ školy na základe posúdenia žiadosti môže, ale nemusí povoliť bratovi prerušenie štúdia.”