Akú mám šancu študovať na vysokej škole ak môj priemer za 3 roky na strednej je 3,5 a za štvrtý je 1,8? | Škola inak

  • by

Odpoveď

Vašu šancu ovplyvňujú podmienky konkrétnej vysokej školy, o ktorú by ste mali záujem – niektoré fakulty vysokých škôl zohľadňujú výsledky zo strednej školy, iné prijímajú uchádzačov výlučne podľa ich výsledku v prijímacej skúške. Podmienkou pre štúdium na VŠ je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.