Blog | Škola inak

  • by

Autor: Martina Kubánová

Ak sa učiteľov pýtame, prečo sa deťom z málopodnetného prostredia nedarí v škole, medzi najčastejšími odpoveďami sa objavuje chýbajúca predškolská výchova.

Čítať ďalej

Program “Istý začiatok”, alebo Sure Start vznikol v Anglicku a je zameraný na rannú starostlivosť o dieťa. Zaujímavosťou a hlavnou myšlienkou tohto programu je holistický a integrovaný prístup k rozvoju dieťaťa. Teda cieľom je zabezpečenie vzdelávacích, zdravotných a sociálnych služieb.

Čítať ďalej

Umenie zblízka je vzdelávací program Galérie mesta Bratislavy a prináša diela moderného a súčasného slovenského umenia 20. storočia do škôl formou reprodukcií diel z galérie. Snaží sa priblížiť tieto diela odzrkedľujúce realitu, v ktorej žijeme mladým ľuďom a podporiť vnímnaie estetických hodnôt v súčasnom svete.

Čítať ďalej

Radi by sme Vám sprostredkovali naše dojmy z vybraných škôl, ktoré sa zúčastnili a boli ocenené v rámci súťaže SGI „Najlepšie prístupy a metódy vo vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia“.

Čítať ďalej

Je náš školský systém schopný nás pripraviť na plnohodnotný život? Vieme využiť a zdokonalovať naše talenty? Môže sa prejaviť génius v uniformite vzdelávacích inštitúcií?

Čítať ďalej

Férová škola nielen že otvára cestu ku maximálnemu možnému využitiu potenciálu všetkých žiakov bez akýchkoľvek rozdielov, ale zároveň aj vedie žiakov ku tolerancii, rešpektovaniu rozmanitostí a vzájomnej spolupráci.

Čítať ďalej

Tradičné rómské piesne dnes už pomaly vymierajú spolu s tým ako vymiera posledná generácia Rómov, ktorá si ich ešte pamätá. V pamäti mladších je už prevažne len tých zopár, ktoré sa prezentujú nerómskym návšetvníkom a záujemcom o ich kultúru. Kvôli tomu sa Jana Belišová rozhodla pokúsať sa zachrániť  a zachovať tieto staré rómske piesne a založila projekt Phurikane Giľa. Projekt zastrešuje občianske združenie Žudro.

Čítať ďalej

Čo treba zmeniť na základných školách, aby deti dostali lepšie vzdelanie?

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) usporiadal dňa 20. mája v priestoroch Európskeho informačného centra na Palisádoch v Bratislave seminár „Čo treba zmeniť na základných školách, aby deti dostali lepšie vzdelanie?“. Pozvanie na seminár prijali:

Čítať ďalej

Reforma mierneho pokroku v medziach eurofondov Minister školstva Ján Mikolaj je vo vláde Róberta Fica posledným Mohykánom. Z ministrov nominovaných Slovenskou národnou stranou ostal vo vláde jediný. Vďačí za to svojej odbornosti, kvalite školskej reformy? Čo vlastne o jeho školskej reforme vieme?

Čítať ďalej

Na prvom stupni ZŠ sú deti ešte stále tými neposedníkmi, ktorých treba vedieť správne motivovať, aby obsedeli na vyučovacej hodine…a to zvlášť, ak tých hodín majú dennej aj päť.

Čítať ďalej