Bol som vyhodený v maturitnom ročníku, môžem si maturitu dorobiť? | Škola inak

  • by

Dobrý deň,ja som práve predčasne ukončil štúdium v maturitnom ročníku, respektíve bol som vyhodený, a chcel som sa spýtať či je možné v mojom prípade pokračovat externe na nejakej inej škole v maturitnom ročníku a dorobiť si tak maturitu. Za odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď

Odpovedá Mgr. Jarmila Braunová zo Štátnek školskej inšpekcie:

Keďže už nie ste žiakom strednej školy, musíte požiadať znovu o prijatie na (inú) školu a to v režime prijímania do vyššieho ročníka strednej školy. Musíte si podať písomnú žiadosť. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy. Termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa budete hlásiť. Neviem, či to všetko stihnete a hlavne maturovať ešte tento školský rok, pretože na maturitnú

skúšku sa môžete prihlásiť v priebehu 4. ročníka t.j. do 30. septembra.