Celoslovenské finále EUCYS – Mladí vedci predstavia svoje nápady

    Už tento víkend spoznáme najúspešnejších vedcov z radov stredoškolákov. V dňoch 20. až 22. apríla 2007 si zmerajú sily v rôznych oblastiach vedy, výskumu a techniky počas finále slovenského národného kola 19. ročníka súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov (EUCYS). Záštitu nad podujatím prevzal Jozef Habánik, štátny tajomník Ministerstva školstva SR pre vedu, techniku, deti a mládež.     Do finále postúpilo 53 mladých ľudí vo veku od 14 do 21 rokov, ktorí predstavia 35 inovatívnych projektov. Ich práce sa zaoberajú širokým spektrom vedeckých disciplín od prírodných vied cez informatiku, techniku a technológie až po spoločenské vedy.     Cieľom súťaže je zaujať mladých ľudí touto problematikou, aby sa pri výbere vysokej školy a napokon aj budúceho povolania orientovali na oblasť vedy, výskumu a vývoja.          Autori troch najlepších projektov postúpia na európske finále súťaže do Valencie. Najlepšieho mladého vedca a vedkyňu British Council odmení plne hradenou účasťou na Medzinárodnom fóre mladých vedcov v Londýne. Pre súťažiacich sú pripravené aj ďalšie mimoriadne atraktívne ocenenia: účasť na 11. Celosvetovej výstave vedy – ESI 2007, ktorá sa uskutoční v juhoafrickom meste Durban, účasť na 2. Medzinárodnom vedeckom kempe v Rýne nad Mohanom zameranom na moderné technológie a účasť na 18. Medzinárodnom výskumnom týždni v Pro Natura Centre Aletsch vo Švajčiarsku.      Súťažné projekty bude hodnotiť komisia zložená z popredných odborníkov slovenských vedeckých a výskumných pracovísk, ktorej predsedom je doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD. z Katedry Informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.       Vyhlasovateľom najprestížnejšej, no zároveň aj najnáročnejšej súťaže pre študentov stredných škôl v oblasti vedy, výskumu a vývoja v Európe je Direktoriát pre výskum Európskej komisie. Celoslovenské finále organizuje občianske združenie Mladí vedci Slovenska v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠ SR. Podujatie sa realizuje s finančnou podporou MŠ SR. Verejnosť si môže prezentácie a obhajoby súťažných projektov pozrieť 21. apríla 2007 v čase od 14.00 – 17.00 hodiny v priestoroch kongresovej sály vzdelávacieho strediska Slovenskej sporiteľne (Záhradnícka 95, Bratislava).   

Podrobnejšie informácie

Š. Podolinský