Dcéra prepadá v prvom ročníku na strednej škole. Čo mám robiť? | Škola inak

  • by

Dcéra mi oznámila, že prepadá v prvom ročníku na strednej škole. Vysvedčenie je už v piatok a ja neviem, čo mám robiť, povedala že tú školu nezvláda a chcela by nastúpiť alebo prestúpiť na inú strednú školu. Vôbec neviem, čo by som mala urobiť alebo ako postupovať dalej – potrebovala by som poradiť. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď

Odpovedá Mgr. Jarmila Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie (28.7.2008):

Prestúpiť na inú školu je možné a to prostredníctvom žiadosti, ktorú napíšete riaditeľovi tej školy, o ktorú by ste mali záujem. On rozhodne, či prestup je možný alebo nie. Odporúčam, vopred sa informovať u riaditeľa tejto strednej školy. Čo sa týka prepadania, neviem, z koľkých predmetov, ale ak to nie je z viac ako z 2, môže vykonať koncom augusta komisionálne skúšky za podmienky, že by sa celé prázdniny učila. Taktiež by sa to dalo riešiť aj žiadosťou o opakovanie ročníka. Aj tu by som sa poradila s triednym učiteľom, alebo s učiteľom toho predmetu, ktorý nezvládla, čo by pre dcéru doporučovali do budúcna.