Deviatačka má záujem študovať v ČR na strednej škole. | Škola inak

  • by

Pretože sa tam celá rodina v lete sťahuje. Neviem akú prihlášku mám do 15.3. poslať na školu (slovenskú alebo českú?).

Odpoveď

Odpovedá Mgr. Jarmila Braunová zo Štátnej školskej inšpekcie:

„Ak je to isté, že sa sťahuje do ČR na trvalo, treba si zistiť podmienky prijatia na konkrétnu školu v ČR a zariadiť sa podľa pravidiel tamojšej školy. Ak nie je istota sťahovania, alebo je sťahovanie len na dobu určitú, potom je potrebné si podať prihlášku na školu v SR a riadiť sa našimi pravidlami.“