Dubnica nad Váhom: „Svet u nás, my vo svete“

Autor SGI

Vytvorené 16.08.2010 – 08:58

Základné informácie

Škola: 

Špeciálna základná škola Dubnica nad Váhom

Pedagóg: 

Kontakt: 

Špeciálna základná škola, Školská 386/1 018 41 Dubnica nad Váhom, 042/4441160
szsdca@slovanet.sk

Cieľová skupina: 

Predmety: 

zemepis, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova

Cieľe/Prínosy: 

V minulom školskom roku sme zrealizovali projekt „Svet u nás, my vo svete“. Žiaci 8. ročníka ŠZŠ preberajú učivo o jednotlivých kontinentoch. Takmer všetci žiaci sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nemajú finančné prostriedky na cestovanie. Tento projekt vznikol vďaka podpore Nadácie Orange. V tomto školskom roku realizujeme dva projekty – „Tvorím z hliny, pre radosť našu, iných“ – zúčastňujú sa ho žiaci 6-9. ročníka, ktorí zamenia prostredie školy za keramickú dielňu – podpora Nadácie Orange. „Potulky po Slovensku“ – žiaci 9. ročníka preberajú na zemepise učivo o Slovensku. Prostredníctvom tvorby prezentácií a záverečnej exkurzie budú mať možnosť lepšie spoznať svoju vlasť – podpora Nadácie VÚB.

V minulom školskom roku sme zrealizovali projekt „Svet u nás, my vo svete“. Žiaci 8. ročníka ŠZŠ preberajú učivo o jednotlivých kontinentoch. Takmer všetci žiaci sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nemajú finančné prostriedky na cestovanie. Tento projekt vznikol vďaka podpore Nadácie Orange. V tomto školskom roku realizujeme dva projekty – „Tvorím z hliny, pre radosť našu, iných“ – zúčastňujú sa ho žiaci 6-9. ročníka, ktorí zamenia prostredie školy za keramickú dielňu – podpora Nadácie Orange. „Potulky po Slovensku“ – žiaci 9. ročníka preberajú na zemepise učivo o Slovensku. Prostredníctvom tvorby prezentácií a záverečnej exkurzie budú mať možnosť lepšie spoznať svoju vlasť – podpora Nadácie VÚB.

Konkrétne aktivity:

“Svet u nás, my vo svete”:

“Postupne, ako sme preberali jednotlivé kontinenty, žiaci pripravovali prezentáciu na počítači, zhromažďovali obrázkový materiál, encyklopédie, rôzne predmety z určitého kontinentu. Vytvorili sme maketu púšte, ryžové polia, oceán…”

Okrem toho pripravili pokrmy typické pre daný kontinent – tropické ovocie, čaje, jedlo, vyskúšali si, ako sa je paličkami. Toto všetko žiaci 8. ročníka odprezentovali svojim spolužiakom, ktorí si museli pripraviť vstupenky vo forme kresby alebo obrázka daného kontinentu. Učitelia doniesli fotografie zo svojich ciest v zahraničí a porozprávali o tom, čo zažili na cestách. Projekt realizovali hlavne žiaci 8. ročníka, ale zapojili sa žiaci celej školy. V druhej časti sme sa vybrali do sveta my a to na exkurziu do ZOO Zlín. Tu mali žiaci možnosť vidieť zvieratá rozdelené podľa toho, na akom kontinente žijú.
V tomto projekte mi išlo o to, aby žiaci cestovali nielen prstom po mape, ale aby mohli precítiť vôňu, chuť, vidieť a dotknúť sa predmetov z ďalekých krajín.

“Tvoríme z hliny pre radosť našu, iných”:

Tento projekt začíname realizovať od januára 2010. Chceme žiakom umožniť pracovať v inom prostredí s materiálom, s ktorým nemáme možnosť pracovať v škole. Budeme pravidelne dochádzať na hodinách pracovnej výchovy do keramickej dielne. Tu budeme mať možnosť spracovávať hlinu, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, upevňovať pracovné návyky. Vytvorené diela použijeme na výzdobu školy a ako darčeky pre ľudí z domova dôchodcov, s ktorými sa stretávame pri rôznych príležitostiach.

“Potulky po Slovensku”:

So žiakmi 9. ročníka chceme vytvoriť prezentácie o krásach Slovenska a touto prácou sa predstaviť spolužiakom z ostatných ročníkov. Na záver projektu chceme navštíviť Bratislavu a spoznávať jej kultúrne a historické pamiatky.

Konkrétne výsledky:

  • žiaci sa učia rešpektovať ľudí s iným postihnutím
  • získavajú nové zručnosti, estetické cítenie
  • učia sa prezentovať svoju prácu
  • majú radosť z úspechu
  • učia sa pracovať s IKT

szs4.jpg