Hollého pamätník

    Učiteľka literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Senici Štefánia Jánošová žne so svojimi deťmi  úspechy takmer v každej recitačnej súťaži. Významným dňom bol pre nich 5. jún, kedy sa zúčastnili krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe detských recitačných kolektívov Hollého pamätník. Do Trnavy vycestovalo z okresu Senica 7 detských recitátorov, víťazov okresnej súťaže Hurbanovho pamätníka, z ktorých 5 pripravovala do súťaže práve Štefánia Jánošová. O jej vzťahu k svojej práci alebo skôr záľube, schopnosti vyhľadávať mladé talenty, cite pre vhodný výber básní a prozaických diel (čo je hádam to najťažšie) a odbornosti pri príprave detí pokiaľ ide o samotné interpretačné umenie svedčia dosahované výsledky. Všetkých päť recitátorov senickej ZUŠ siahlo po najvyšších métach – štyrom z nich udelila odborná porota vo svojich kategóriách 1. miesta (Oliver Orth, Vanesa Sládečková, Dominika Hoferková, Juraj Gembeš) a Lucia Poláková získala veľmi pekné 2. miesto. Veľkým úspechom bolo tiež 2. miesto udelené Jozefovi Antálkovi zo ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch, ktorého do súťaže pripravovala Mgr. Mária Filová a 3. miesto Eduardovi Dvorskému, žiakovi 2. ročníka ZŠ s MŠ v Štefanove (pripravovala Mgr. Zuzana Burdová).    Okres Skalica na XI. ročníku Hollého pamätníka reprezentovali Agáta Steingruberová z III. ZŠ v Holíči, Aneta Kožíšková z Gymnázia v Skalici, Samuel Javorský a Silvia Biskupičová, obaja z III. ZŠ v Skalici. Odborná porota vedená Mgr. Jaroslavou Čajkovou, odbornou pracovníčkou pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre v Bratislave a šéfredaktorkou časopisu Javisko ocenila 2. miestami prednesy Alice Kandovej z I. ZŠ v Holíči (pripravovala Mgr. B. Petráková) a Kláry Madunickej zo ZŠ v Radošovciach (pripravovala Mgr. J. Kutalová). 3. miesto si zo súťaže odniesla Alexandra Mišíková z I. ZŠ v Holíči (pripravovala Mgr. Hodáňová).

    V druhý súťažný deň 6. júna sa so svojimi inscenáciami prezentovali detské recitačné kolektívy. Pravidelný účastník tejto súťaže detský recitačný kolektív Zádrapky zo ZUŠ v Senici súťažil s predstavením Najťažšie kúzlo, v ktorom členovia súboru priblížili divákom nie práve najjednoduchšie vzťahy medzi dospelými a deťmi. Odborná porota ocenila vtipnú montáž veršov D. Heviera, É. Janikowskej, V. Klimáčka, V. Marčoka, J. Mokoša, J. Tuwima, ktorú dramaturgicky spracovala vedúca a režisérka kolektívu Štefánia Jánošová i samotné výkony detí a odporučila postup súboru na celoštátnu súťažnú prehliadku Hviezdoslavov Kubín.

    Menej sa darilo študentom stredných škôl, ktorí síce okresné súťaže v Senici i v Skalici vyhrali, ale v krajskej súťaži umiestnenie nezískali (Michaela Kohlmanová, SSŠP Senica, Magdaléna Trubanová, ZUŠ Senica, Katarína Hazuzová, Gymnázium Skalica, Petra Miklošková, SPoŠ Holíč).    Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ďakuje všetkým recitátorom, pedagógom a divadelnému kolektívu za reprezentáciu Záhoria na krajskej súťaži a želá Oliverovi Orthovi, Vanese Sládečkovej, Jurajovi Gembešovi, Dominike Hoferkovej a Zádrapkám veľa úspechov na celoštátnej súťažnej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne.

Jaroslava Slezáková