Kto sme?

  • by

ŠKOLAINAK.SK vznikla v rámci projektu „Žiaci zo znevýhodneného prostredia v procese školskej reformy“, ktorá bola iniciovaná Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) .

Táto stránka by mala slúžiť prezentovaniu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní, ktoré dokázali úspešne prispieť k osobnostnému, kognitívnemu a sociálnemu vývoju detí. Radi by sme podnietili výmenu skúseností pedagógov, keďže sme presvedčení, že „zmena zdola“ je kľúčová pre zlepšenie vzdelávania a modernizáciu škôl. Ponúkame Vám do pozornosti sekciu Učebné materiály , kde nájdete opis viacerých zaujímavých metód a vzdelávacích projektov.

Privítame, ak táto stránka bude reprezentovať názory učiteľov, odborníkov či zainteresovanej verejnosti. Ponúkame Vám preto možnosť:

– > zdieľať učebné materiály
– > prispieť do diskusie
– > vytvoriť článok/ blog